Ο απόλυτος οδηγός για ένα σωστό και ασφαλές ενυδρείο για τους ζωντανούς οργανισμούς που φιλοξενεί! Το θέμα του άρθρου παρουσιάζεται σε τρεις σημαντικές ενότητες. Η πρώτη (Α) αφορά στο Άζωτο καθ’ αυτό και στην κατανόηση της παρουσίας του και του ρόλου του στην φύση και μέσω αυτών στην ίδια τηΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ